Home Ask Open Letter Theme

Born on 90's. Philippines

Wanderlust. Foodie. Aesthete. Sweet. Cutie patootie. Reader et. al.

This blog contains random thoughts intended not only for myself but also for the readers.

SMILE KID!

"Everything is possible for him who believes. - Mark 9:23"

xoxolovehim

Masyadong kong mahal ang sarili kong URL. Paano ba naman kasi walang nagdodoodle para sa akin kaya ako na lang magdodrawing mag-isa. Sariling sikap ang tawag dito. Yung parang alien na yan, kinopya ko lang yung itsura sa theme sa BB. Cute nu? Siyempre.

  1. chubibbongbata posted this